REACH

REACH is een Europese verordening met als doel de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen tegen de risico's van chemische stoffen.

REACH (Engelstalige afkorting van registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) geeft regels voor de productie van, en handel in chemische stoffen voor landen in de Europese Unie.

Op basis van REACH zijn producenten en importeurs verplicht opgave te doen van de chemische stoffen die zij vervaardigen of in de handel brengen, inclusief de risico&rquo;s daarvan. Naast registratie dienen producenten en importeurs ook informatie te verschaffen over veilig gebruik van de stof en over risicobeperkende maatregelen voor gebruikers.

De GIAN structuurmatten van Compañero worden binnen Europa geproduceerd onder de REACH verordening.

REACH-gecertificeerd

made in Holland